NETWERK BINNENLUCHTKWALITEIT BASISSCHOLEN GELDERLAND

Goede luchtkwaliteit is belangrijk, voor de schoolprestaties en voor het welzijn van de kinderen en leerkrachten. Veel Gelderse basisscholen scoren een onvoldoende op de binnenluchtkwaliteit in de klaslokalen. De Provincie Gelderland wil scholen en gemeenten ondersteunen hierin verbetering te brengen en heeft daarom een speciaal platform opgericht.


Het Platform Binnenluchtkwaliteit Basisscholen is een netwerk van en voor scholen en gemeenten, vanuit het Gelders Kennisprogramma Duurzame Ontwikkeling. Kennis, ervaring en ‘best practices’ worden hier gedeeld, nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd. In drie kennisgroepen worden de onderwerpen Techniek, Financiën en Organisatie & Gedrag verder uitgediept. Voor meer informatie over de kennisgroepen, of om u aan te melden bij een kennisgroep, ga naar KENNIS


Op deze website wordt kennis over beschikbare instrumenten, inspirerende voorbeeldprojecten en nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk gebundeld. Ook vindt u er het laatste nieuws over de bijeenkomsten van het platform en de kennisgroepen en hoe u zelf kunt bijdragen.

Landelijk Platform
Het netwerk Binnenluchtkwaliteit Basisscholen Gelderland is praktisch en doelgericht van aard en aanvullend op het Landelijk Platform, dat is ondergebracht bij Service Centrum Scholenbouw http://www.scsb.nl/hoofd/binnenmilieu-in-scholen.html .

Derde Platform bijeenkomst dinsdag 11 december
In deze derde platformbijeenkomst staan doordecentralisatie, krachtenbundeling en de aankomende pilot centraal. In het verslag leest u de resultaten van deze bijeenkomst. De presentatie van Dr. T. Janssen, bestuurder van Conexus, over de ervaringen van doordecentralisatie in Nijmegen vindt u door hier te klikken.
Wat er komt kijken bij een 0-meting kunt u teruglezen in de presentatie uit de workshop "EBA & schouwcriteria".

geef uw mening

CO2 concentratie is dé maatstaf voor een gezond binnenklimaat

eens
oneens
geen mening

logo De Kok en Partners
HOME    |    CONTACT    |    PILOT 2013    |    LINKS