ContactPROCESBEGELEIDING
Heeft u vragen over kennisgroepen, platformbijeenkomsten of heeft u bijvoorbeeld een inspirerend voorbeeld of een concrete vraag?

Neem contact op met:

De heer D.F. de Kok (Daaf)  of  mevrouw A.M. Erkelens (Anita)
daaf@dekok-partners.nl          anita@dekok-partners.nl
 tel   026 - 352 33 11PROVINCIE
Vanuit de provincie Gelderland zijn de volgende personen verantwoordelijk voor het Platform Binnenluchtkwaliteit Basisscholen Gelderland:

Mevrouw  R. ten Dam (Rita) 
Projectleider Duurzame Ontwikkeling 
Provincie Gelderland
r.ten.dam@gelderland.nl

De heer  Th. Heinink (Theo)   
programmamanager Luchtkwaliteit 
Provincie Gelderland
t.heinink@gelderland.nl
logo De Kok en Partners
HOME    |    CONTACT    |    PILOT 2013    |    LINKS