Instrumenten

Samen met u willen we actief de binnenluchtkwaliteit van de scholen in Gelderland verbeteren. Scholen in het primair onderwijs en de gemeenten zijn hiertoe opgeroepen. Welke instrumenten zijn er en welke handvatten zijn hiervoor nog nodig?


De Informatierotonde
De informatierotonde is voortgekomen uit het activiteitenprogramma van het activiteitenplatform binnenmilieu, dat onder begeleiding van de Ministeries van IenM en OCW, de PO raad en de VNG tot stand is gekomen. De informatierotonde heeft  aanwezige kennis in overzichtelijke thema′s gebundeld en is ondergebracht onder de website van het Service Centrum Scholenbouw.  ttp://www.scsb.nl/hoofd/binnenmilieu-in-scholen.html    


De scholenbouwwaaier
De scholenbouwwaaier is voortgekomen uit twee jaar onderzoek naar gezonde en goede scholen, in navolging van het adviesrapport ′gezond en goed- scholenbouw in topconditie′ dat de voormalig Rijksbouwmeester heeft opgesteld in opdracht van het toenmalige kabinet. In dit instrument (www.scholenbouwwaaier.nl) is veel kennis (na filtering) rondom de problematiek van het binnenmilieu op geordende manier opgenomen en voorzien van informatieve links naar de meest belangrijke websites vanuit het gebruikersperspectief.

 
logo De Kok en Partners
HOME    |    CONTACT    |    PILOT 2013    |    LINKS