Kennis

De oorzaken van een kwalitatief slecht binnenmilieu kunnen liggen in gebouwtechnische aspecten, maar ook door onvoldoende gebruik te maken van aanwezige voorzieningen.  In drie kennisgroepen komen ervaringen van methoden & technieken aan de orde.

Hoe kunnen we de "best practices" doorvoeren in een plan van aanpak?

Kennisgroepen
In de kennisgroepen wordt ingezoomd op één van de volgende thema’s:
·        Financiering
·        Techniek
·        Gedrag & organisatie

Door zitting te nemen in een van de kennisgroepen, bent u actief betrokken bij de laatste ontwikkelingen.

Hoeveel tijd kost mij dat?
De kennisgroep komt drie maal per jaar een dagdeel bijeen. In de kennisgroepen zijn afgevaardigden van scholen, gemeenten en experts vertegenwoordigd.

In de platformbijeenkomsten delen de kennisgroepleden de laatste stand van zaken met de aanwezigen.

Voor meer informatie over de kennisgroepen of om u aan te melden voor een van de kennisgroepen kunt u contact op nemen met Daaf de Kok daaf@dekok-partners.nl logo De Kok en Partners
HOME    |    CONTACT    |    PILOT 2013    |    LINKS