In de pilot 2013 gaan schoolbesturen en gemeenten aan de slag volgens onderstaand stappenplan met als hoofddoel: Duurzame & Gezonde scholen in Gelderland. In de 3de platformbijeenkomst op 11 december is hier uitgebreid op ingezoomd. U kunt uw interesse aangeven om deel te nemen aan de pilot of om meer informatie te vragen door contact op te  nemen met de procesbegeleiding.logo De Kok en Partners
HOME    |    CONTACT    |    PILOT 2013    |    LINKS