Platform


Opzet platform

Het platform komt 3 maal per jaar bijeen. Het platform wordt ondersteund vanuit een kerngroep en inhoudelijk gevoed vanuit de kennisgroepen.
De kerngroepleden komen vanuit de sector onderwijs, provincie en de GGD (Milieu & Gezondheid). De kerngroepleden zitten de kennisgroepen voor. De leden van de kennisgroepen komen van scholen en gemeenten en worden ondersteund door experts.

HOOFDDOEL:

Het verbeteren van de luchtkwaliteit en gezondheid op basisscholen in de provincie Gelderland. Hiervoor wordt een platform annex kennisnetwerk als instrument ingezet, wat zich ontwikkelt tot een zelfsturend netwerk.

Doelgroepen
Gemeenten en scholen

De verantwoordelijkheid voor het leef- en leerklimaat op basisscholen ligt in handen van gemeenten en scholen. Gemeenten zijn vaak opdrachtgever voor nieuwbouw en voor aanpassingen aan de ‘buitenkant’ van de scholen. Het schoolbestuur is in principe verantwoordelijk voor de kwaliteit van het binnenmilieu in school.


Ambities van het netwerk
Met scholen van het basisonderwijs in Gelderland komen tot een verbetering van de binnenluchtkwaliteit in de basisscholen

Door

* Bundelen van kennis uit goede voorbeelden op provinciaal niveau.
* Borging door het maken van plannen van aanpak (PvA) voor luchtkwaliteitverbetering.
* Borging door activering van de bovengenoemde plannen.
* Instrumenten (format) aanbieden om te komen tot een plan van aanpak.
* Overleg met de gemeenten in platforms.
* In aansluiting op-, en in actieve samenwerking met het landelijk netwerk; Platform Binnenmilieu.

 


logo De Kok en Partners
HOME    |    CONTACT    |    PILOT 2013    |    LINKS